Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες της υγείας ενός αθλητή είναι η σωστή και επαρκής διατροφή. Γι αυτό το σκοπό ο σύλλογός μας δημιούργησε τον οικείο τομέα, με στόχο να ενημερώνει μέσω επαγγελματιών και ερευνητών τα μέλη του. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην απόδοση των αθλητών, όσο και την καθημερινή ευεξία έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί καθημερινά τις αγαπημένες δραστηριότητες του. Παράλληλα βοηθά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, μέσω πολλών παραγόντων όπως η μείωση βάρους, την αποφυγή επιζήμιων τροφών, αλλά και πολλών πλανών οι οποίες διακινούνται μεταξύ των αθλητών και επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Διατροφή

  Οι ηλεκτρολύτες είναι στοιχεία που βρίσκονται στο σώμα μας, είτε ενδοκυττάρια (μέσα στα κύτταρα), είτε εξωκυττάρια (γύρω από τα κύτταρα, καθώς και στα υγρά...