Μαραθώνιος Αθήνας 2022 συμμετοχές έως 08 Ιουλίου 2022

Αγώνας
Στοιχεία Δρομέα (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Εθνικότητα
Στοιχεία Διεύθυνσης
Στοιχεία Εγγραφής
Όροι Συμμετοχής - Συναινέσεις
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής και τους Όρους της Διοργάνωσης, όπως αυτοί αναγράφονται στη επίσημη ιστοσελίδα.
Συναινώ στη χρήση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για την αποστολή ενημερωτικών newsletters από τη Διοργάνωση αναφορικά με τη διεξαγωγή του Αγώνα και σχετικές πληροφορίες, καθώς και για την ενημέρωση μου αναφορικά με επόμενες διοργανώσεις και τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε αυτές.
Συναινώ στη χρήση του της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) από το επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της Διοργάνωσης, αποκλειστικά για την ενημέρωσή μου σχετικά με τις προσωπικές μου φωτογραφίες καθώς και τον τρόπο λήψης του Πιστοποιητικού Συμμετοχής μου στον Αγώνα.
Συναινώ στη διάθεση της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) προς Χορηγούς και Συνεργάτες του Αγώνα με σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με δράσεις που διεξάγονται από εκείνους στο πλαίσιο της παρούσας Διοργάνωσης.
Συναινώ στη χρήση της σηλωθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για την ενημέρωσή μου αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής μου σε έρευνες που διεξάγονται από τη Διοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση του Αγώνα και της εμπειρίας των συμμετεχόντων σε αυτόν.