Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παναγιωτοπούλου Ελένη (Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Συντονισμού)

Αντιπρόεδρος: Μαυρίκος Μιχάλης (Υπεύθυνος Αγώνων)

Γενικός Γραμματέας: Μηλιτσοπούλου Ελένη  (Υπεύθυνη Ετήσιου Προγραμματισμού)

Ταμίας: Μαυρίκος Παντελής (Υπεύθυνος Οικονομικού Σχεδιασμού και Μελών)

Ειδικός Γραμματέας: Παπαμιχαήλ Σπυριδούλα (Υπεύθυνος Εκδρομών – Οικονομικών Θεμάτων)

Έφορος Α: Καλαντζόπουλος Φώτιος  (Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων)

Έφορος Β: Ζορμπάς Χρήστος (Βοηθός Συντονισμού)