Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παναγιωτοπούλου Ελένη 

Αντιπρόεδρος: Μαυρίκος Παντελής 

Γενικός Γραμματέας: Μηλιτσοπούλου Ελένη 

Ταμίας: Σπυροπούλου Μαρία 

Ειδικός Γραμματέας: Σωτηρόπουλος Αλέξης

Έφορος Α: Καλαντζόπουλος Φώτιος 

Έφορος Β: Λαγουδάκης Κωνσταντίνος