ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ"

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με ιδιαίτερη τιμή, δέχτηκε να στελεχώσει έναν εκ των 75 Σταθμών Ανεφοδιασμού του Διεθνούς ιστορικού Υπερμαραθωνίου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» που θα διεξαχθεί στις 30.09.2022 & 01.10.2022. Ο συγκεκριμένος Σταθμός Ανεφοδιασμού- Τροφοδοσίας βρίσκεται στο χωριό Καπαρέλλι στα 154 χιλιόμετρα από την αφετηρία του αγώνα. Η συμμετοχή των τριών εθελοντών μας είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο συναισθηματικής, όσο και κοινωνικής.

Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6972 818104 ή 6973 745121 για περαιτέρω πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε Ακόμα